ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "IFILIOS"
ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "IFILIOS"

Α. Η Επιχείρηση "IFILIOS",  στο εξής για συντομία IFILIOS, διαθέτει στην αγορά ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών, ΟΝ LINE ACADEMY, με το διακριτικό τίτλο "IFILIOS", ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ , που αποτελείται από πληροφορίες, εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη με χρήση των νέων τεχνολογιών (εικονικό γραφείο -ηλεκτρονική μάθηση, που παρέχει σφαιρική μάθηση για τη ζωή, την εργασία, την κοινωνία, την υγεία, τις επενδύσεις, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα) και εκπαιδευτικό υλικό (κυρίως ειδικού οικονομικού περιεχομένου, προώθησης της επιχειρηματικότητας και προσωπικής ανάπτυξης, για εκπαίδευση Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών του Κλάδου των Πωλήσεων, και ιδιαίτερα του Δικτυακού Μάρκετινγκ , των Άμεσων Πωλήσεων, της Αγοράς των Καταναλωτών και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου), και οργανώνει σεμινάρια για τα μέλη του, με την Επιχειρησιακή Επωνυμία: "ΔΙΚΤΥΟ ΙFILIOS" (ΙFILIOSNET).
B. O Aιτών (η Αιτούσα), στοιχεία του οποίου (της οποίας) φέρονται στην κυρίως Αίτηση (εφεξής μεταχειριζόμαστε μόνο το αρσενικό γραμματικό γένος, όπως και στην αίτηση, στην πίσω σελίδα αυτού του εγγράφου, αλλά εννοούμε πρόσωπα και των δύο φύλων), είναι Ιδιώτης, χωρίς καμία Εταιρική σχέση με την "ΙFILIOS" .
Γ. Η "IFILIOS" ανταποκρίνεται θετικά στην επιθυμία του Αιτούντος, τον δέχεται σαν Μέλος-Συνδρομητή , Ελεύθερο Συνεργάτη και Ανεξάρτητο Επιχειρηματία, για την χρήση των Υπηρεσιών ΄΄IFILIOS΄΄, και του δίνει το δικαίωμα να προωθεί και να διαθέτει (συστήνει) τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες της "IFILIOS", στην Ελεύθερη Αγορά.
Δ. Η Διάρκεια αυτής της Σύμβασης με την IFILIOS συμφωνείται να είναι για 1 (έναν) χρόνο, έναντι συνδρομής που περιέχεται στο αρχικό πακέτο συνεργασίας (Paid Member-Ενεργό μέλος).
Δ.1 Η διάρκεια της Υπηρεσίας "IFILIOS" ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, PAID MEMBER είναι ετήσια και ισχύει από την ημερομηνία AIΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (password) στο "εικονικό γραφείο" . Με τη λήξη της ετήσιας συνδρομής , η Συμμετοχή του "Μέλους", θα τεθεί ανενεργή, δεν θα είναι δημοσιοποιημένη η ιστοσελίδα του μέλους και επομένως προσβάσιμη από τους χρήστες του Internet, ούτε θα έχει πρόσβαση στο εικονικό γραφείο και στα ωφέλη που απορρέουν από τη συνεργασία αυτή. Το ενεργό μέλος έχει προθεσμία 10 ημερών μετά από τη λήξη της ετήσιας συνδρομής του, να ανανεώσει και πάλι τη συνδρομή του (εκτός αν έχει τις προϋποθέσεις και γίνει αυτόματη ανανέωση).
Δ.2 Η αξία της συνδρομής για τις Υπηρεσίες της IFILIOS, όπως αυτή καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της IFILIOS, καταβάλλεται με την αγορά νέας ετήσιας συνδρομής ή ανανέωσης.
Ε. Ο Αιτών αποκτά σαν μέλος το δικαίωμα να λειτουργήσει σαν Συνεργάτης  Προώθησης Πωλήσεων προϊόντων της "IFILIOS" (εφεξής θα αναφέρεται σαν "Συνεργάτης") δραστηριοποιούμενος Επιχειρηματικά, όχι αποκλειστικά σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά, αν θέλει , σε όλη την Επικράτεια.
Ε.1. Ο "Συνεργάτης" δεν διεκδικεί κανενός είδους αποκλειστικότητα στη διάθεση των προϊόντων της "IFILIOS". Γνωρίζει πως ένας απροσδιόριστος αριθμός "Συνεργατών" σε όλη την Επικράτεια έχουν (ή θα αποκτήσουν) τα ίδια με αυτόν δικαιώματα Ελεύθερης Συνεργασίας με την "IFILIOS".
Ε.2. Ο "Συνεργάτης" θα μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας "ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ" και να δικαιούται και ειδικές προμήθειες ως αμοιβή , από τον τζίρο των πωλήσεων των συνεργατών του (της ομάδας του), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ
1ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
20€/πακέτο
2ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2€/πακέτο
3ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2€/πακέτο
4ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2€/πακέτο
5ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2€/πακέτο
6ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2€/πακέτο
7ΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2€/πακέτο

H IFILIOS δεν εγγυάται κανένα ποσό εισοδήματος με τη συμμετοχή του μέλους. Oι αμοιβές (προμήθειες) δίνονται μόνον εάν πραγματοποιηθούν πωλήσεις.

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • 1)Με τη συμπλήρωση 500 συνεργατών στο τρίτο επίπεδο, (Προϋπόθεση 20 εγγραφές-πωλήσεις στο πρώτο επίπεδο, μέσα σε έναν χρόνο) δωρεάν ένα ταξίδι -κρουαζιέρα  στην  Ελλάδα ή στο εξωτερικό για 2 άτομα για 5 μέρες.
 • 2)Με τη συμπλήρωση 2400 συνεργατών στο τέταρτο επίπεδο, δωρεάν ένα αυτοκίνητο αξίας 30000€.
  (Προϋπόθεση 50 εγγραφές -πωλήσεις στο πρώτο επίπεδο, μέσα σε έναν χρόνο).

 • Ε.3. Ο "Συνεργάτης" έχει αυτόματα το δικαίωμα να διαφημίζει - συστήνει την ηλεκτρονική εκπαίδευση ON LINE ACADEMY IFILIOS, το Πρόγραμμα  Συνεργασίας IFILIOS και τα προτεινόμενα Επιχειρηματικά Προγράμματα(Home Business), σε άλλους ενδιαφερόμενους να γίνουν "Συνεργάτες", με το να τους συστήνει στην IFILIOS σαν υποψήφιους συνεργάτες, να τους πληροφορεί, ώστε να γίνουν ικανοί να προωθούν κι εκείνοι τα προϊόντα της IFILIOS και τα επιχειρηματικά προγράμματα, σε άλλους ενδιαφερόμενους να γίνουν "Σύμβουλοι" κ.ο.κ.
  Ε.4. ΕΝΕΡΓΟΣ (PAID MEMBER) χαρακτηρίζεται ο "Συνεργάτης" που έχει πληρώσει την ετήσια συνδρομή  στις Υπηρεσίες του IFILIOS . Με το παρόν συμφωνητικό δεν υποχρεώνεται ο " Συνεργάτης'' να κάνει χρήση των υπηρεσιών. Επίσης δεν σημαίνει ότι συμμετέχοντας ο "Συνεργάτης" στο Πρόγραμμα Συνεργασίας, θα κερδίσει χρήματα. Τα χρήματα (προμήθειες) κερδίζονται μόνο εάν επιτευχθούν πωλήσεις.
  E.5. O "Συνεργάτης" που δεν ανανεώνει την ετήσια συνδρομή του, ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από το ΔΙΚΤΥΟ IFILIOSNET. Η διαγραφή του αυτή θεωρείται αποτέλεσμα προσβολής αυτού του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Εξυπακούεται ότι διαγραφόμενος ο πρώην "Συνεργάτης" από τους καταλόγους του ΔΙΚΤΥΟΥ IFILIOSNET , παύει να έχει και οποιαδήποτε Οργανωτική και λογιστική σχέση με την πρώην προσωπική του ομάδα Συνεργατών. Μια τυχόν "επανεγγραφή" του στο μέλλον (αν το επιθυμεί, όχι όμως νωρίτερα από 6 μήνες μετά τη διαγραφή του), δεν τον επαναφέρει επικεφαλής της πρώην ομάδας του. Πρέπει να "χτίσει" μια νέα ομάδα Συνεργατών , από την αρχή.
  Ε.6. Ο "Συνεργάτης" αποδέχεται (και απολύτως συναινεί) το ότι τα προσωπικά του στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Αίτηση του θα καταχωρηθούν από την IFILIOS στην "Ηλεκτρονική Βάση Τήρησης Δεδομένων" της επιχείρησης, και θα χρησιμοποιούνται από την IFILIOS και για διάφορους επιχειρησιακούς σκοπούς. Επίσης αποδέχεται ότι η IFILIOS μπορεί να κοινοποιήσει τα στοιχεία αυτά , όπου υπάρχει Επαγγελματική / Επιχειρηματική ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο, και κυρίως σε άλλους συνδρομητές /Συνεργάτες του Δικτύου του (up-line ή down-line),του ΔΙΚΤΥΟΥ IFILIOSNET, για λόγους ενημέρωσης, επικοινωνίας, επαφής και συνεργασίας.
  Ε.8. Ο "Συνεργάτης" είναι υποχρεωμένος να προστατεύει τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της IFILIOS με το ήθος του, την ειλικρίνεια του, την εξυπηρέτηση της πελατείας του, και την άμεμπτη βοήθεια και συμπαράσταση προς τους συναδέλφους (ιδιαίτερα του προσωπικού του δικτύου).
  E.9. O "Συνεργάτης" που για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει να σταματήσει τη συνεργασία του με το IFILIOSNET, καλείται να το γνωστοποιήσει στην IFILIOS, με απλό ενυπόγραφο σημείωμα. Επανεγγραφή του στο δίκτυο IFILIOSNET, δεν θα μπορεί να γίνει , πριν παρέλθουν 6 μήνες .
  E.10. AΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ SPAMMING. Οι συνεργάτες που στέλνουν απροειδοποίητα(spamming)μηνύματα, θα διαγράφονται από το δίκτυο.

  ΣΤ.1. Η IFILIOS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς άρθρα και παραγράφους του παρόντος Συμφωνητικού, εφόσον οι αλλαγές υπαγορεύονται από Υπηρεσιακές/ Επιχειρηματικές / Νομικές /κλπ ανάγκες (είτε αυτές επιβάλλονται από Κρατικούς Φορείς είτε από Επιχειρησιακή πρακτικότητα και τακτική). Σε ενδεχόμενες ανάλογες περιπτώσεις ο "Συνεργάτης" θα λαβαίνει γνώση αρκετό καιρό πριν από κάποια αλλαγή ή μετατροπή (το λιγότερο ένα μήνα νωρίτερα).
  ΣΤ.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παρόντων γενικών όρων ή με την έκταση των εξ' αυτών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
  Ζ. TO ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ που καθορίζουν τη συνεργασία των δύο μερών. Οι "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ'', και οι ''ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ'' καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες της Συνεργασίας. Το παρόν αναγνώστηκε από τους συμβαλλόμενους και έγινε αποδεκτό ανεπιφύλακτα στο σύνολο του.

   

                KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

   

  ''ΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟ! Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ''. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

  Εδώ καθορίζονται οι Κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους θα λειτουργεί η Ifilios.gr επιχείρησή σας. Αν διαφωνείτε  με κάποιον από τους όρους μας, ή αν δεν τον κατανοείτε, τότε σας παρακαλούμε να μην κάνετε εγγραφή. 

  Γενικά

  Τα στοιχεία που δίνετε κατά την εγγραφή σας είναι σημαντικά. Πρέπει να είναι αληθινά, ακριβή και πλήρη.
  Σεβόμαστε το απόρρητο των στοιχείων σας. Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Το όνομά σας και η e-mail διεύθυνσή σας θα είναι εμφανή στην σελίδα του web site σας στην
  Ifilios.gr και επίσης θα δοθούν και στο σπόνσορά σας.

  Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε  την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η εθελοντική συμμετοχή είναι όρος της εγγραφής σας.

  Σαν μέλος της Ifilios.gr, συμφωνείτε ότι είστε στη νόμιμη ηλικία στη χώρα που διαμένετε και ότι είστε  σε θέση να έχετε δική σας επιχείρηση. Συμφωνείτε ότι θα είστε ανεξάρτητος επιχειρηματίας και υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες και όχι πράκτορας, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Ifilios.gr. Συμφωνείτε  ότι είστε  υπεύθυνοι  για την πληρωμή φόρων, ασφαλίστρων, ή οποιονδήποτε άλλων δαπανών σχετικών με την επιχείρησή σας  και που επιβάλλονται από το κράτος ή οποιαδήποτε αρχή, οργανισμό ή υπηρεσία της χώρας σας. Επίσης συμφωνείτε ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις για όλες τις απαραίτητες άδειες.

  Καταθετημένα σήματα και εμπορικά ονόματα.

  Καταλαβαίνετε  και συμφωνείτε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε  με οποιονδήποτε τρόπο τα Ifilios εμπορικά ονόματα, εμπορικά σήματα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Ifilios.

  Η πολιτική μας κατά του Spamming

    Μπορείτε  να προωθείτε  και να διαφημίζετε  την ηλεκτρονική διεύθυνση του site σας στο Internet με κάθε νόμιμο μέσο, όπως μικρές   αγγελίες, δεσμοί μέσα από ιστοσελίδες, ανταλλαγή διαφημιστικών banner κ.λπ.

    Η Ifilios.gr έχει αυστηρή πολιτική για τα μέλη της που κάνουν spamming. Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία. Αν ένα μέλος βρεθεί να χρησιμοποιεί τεχνικές spamming, ο λογαριασμός του στην Ifilios.gr θα διαγραφεί αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

    Σαν "spamming" ορίζεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε πολλαπλούς παραλήπτες, οι οποίοι είναι ξένοι προς τον αποστολέα και δεν του έχουν ζητήσει ή δεν έχουν δεχθεί να λάβουν μηνύματά του. Επίσης, spamming είναι η τοποθέτηση σε ομάδες συζήτησης του Internet, μηνυμάτων που δεν έχουν σχέση με το θέμα της συζήτησης.

    Δεν επιτρέπεται στα μέλη μας σε καμία περίπτωση να στέλνουν spamming που εμπλέκει τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ifilios.gr σε μαζικά απεσταλμένα μηνύματα.

    Λειτουργώντας την Ifilios.gr επιχείρησή σου

    Σαν νέος πελάτης-Συνεργάτης Free Member του σπόνσορά σας, έχετε το δικαίωμα να δοκιμάσετε την Ifilios.gr επιχείρησή σας για 180 ημέρες, να διαφημίσετε τον κωδικό σας ID, χωρίς καμία χρέωση. Μετά από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου (pro-pro) προενταξιακού-προπονητικού σταδίου των 180  ημερών και, εφ όσον επιθυμείτε να συνεχίσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, θα πρέπει να πληρώσετε απευθείας στην Ifilios τη συνδρομή των 150 ευρώ σε ετήσια βάση, αλλιώς θα διαγραφείτε από το δίκτυο της Ifilios. Αν δεν γίνετε κανονικό μέλος μέσα σε 180 ημέρες, θα πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να έχετετο δικαίωμα να επανεγγραφείτε ως Free member.  Μπορείτε, όμως να γίνετε όποτε θέλετε κανονικό μέλος(Paid member), αν βέβαια πληρώσετε την ετήσια συνδρομή σας.

    Οι αμοιβές συστάσεων (από πωλήσεις τρίτων) πληρώνονται με κατάθεση στο λογαριασμό τραπέζης που θα μας υποδείξετε, με επιταγή ή με ηλεκτρονικό τρόπο PayPal  σε μηνιαία βάση, όταν το ποσό ξεπερνάει τα 50 ευρώ. Μέχρι να ξεπεράσουν το παραπάνω όριο τα χρήματα συσσωρεύονται στον οικονομικό λογαριασμό των μελών.

    Τα μέλη μας μπορούν να στέλνουν παρατηρήσεις και εκπαίδευση στους κάτωθεν(downline)της γραμμής των μελών τους, αλλά η διασταύρωση σε άλλες γραμμές μελών απαγορεύεται αυστηρά. Αυτό είναι σημαντικό μέρος της συμφωνίας συμμετοχής στην Ifilios. H Ifilios θα στέλνει μηνύματα και προσκλήσεις σε κάθε συνδρομητή. Να μην συμμετέχετε εάν δε συμφωνείτε.

    Στην αίτηση εγγραφής σας, δηλώστε μία ηλεκτρονική διεύθυνση που ισχύει. Αν δηλώσετε ηλεκτρονική διεύθυνση που δεν ισχύει (undelivered) ή αυτόματη ηλεκτρονική διεύθυνση(auto responder), η αίτηση σας θα απορριφθεί.

    Εάν εσείς αθετήσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους και κανόνες,  εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμμετοχή σας και να αρνηθούμε να πληρώσουμε  τα οφειλόμενα κέρδη.

    Τα Πνευματικά Δικαιώματα που περιλαμβάνονται σ'αυτές τις ιστοσελίδες, όπως  κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, λογισμικά είναι ιδιοκτησία της Ifilios ή των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, και προστατεύονται από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Κανένα μέρος αυτών των ιστοσελίδων δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια των δημιουργών.

    Η Ifilios διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί ή να υποβιβάζει τα μέλη της, που δεν πλήρωσαν τις ετήσιες συνδρομές τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είναι στην ευθύνη των μελών να τακτοποιούν τις οφειλές τους. Η μη έγκαιρη πληρωμή της συνδρομής, μπορεί να επιφέρει ακύρωση της συνεργασίας και της συμμετοχής τους.

    Οι γραμμές αναδοχής και οι σπόνσορες  παραμένουν-διατηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις αιτήσεις των υποψηφίων. Οι αιτώντες συνεργάτες επιλέγουν τον/την σπόνσορά τους. Η Ifilios δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό του αναδόχου (σπόνσορα) στην αίτηση.

     Η συμμετοχή στην Ifilios θα επιβεβαιώνεται με email.

  Εγγυήσεις - Υποχρεώσεις

    Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η χρήση των υπηρεσιών της Ifilios.gr, γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ως έχουν και για όσο είναι διαθέσιμες. Η Ifilios.gr  δεν παρέχει εγγύηση κανενός είδους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων για εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για ορισμένο σκοπό ή συγκεκριμένη κερδοφορία.

    Θα καταβάλλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία που προσφέρουμε θα είναι γενικώς διαθέσιμη. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε αδιάκοπη διαθεσιμότητα, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα ή οποιαδήποτε αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την υπηρεσία προσωρινά για λόγους βελτιώσεων, διορθώσεων ή αλλαγών. Θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε οι διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας αυτής να είναι ελάχιστες.

    Ούτε η Ifilios.gr αλλά ούτε και κανείς από τους παραγωγούς της ή άλλους αντιπροσώπους της δεν είναι υπεύθυνοι για φθορές, απώλειες, ή ζημίες σχετικές ή άσχετες με τη χρήση των υπηρεσιών της Ifilios.gr. Αυτός είναι ένας ευρύς περιορισμός ευθύνης που ισχύει για κάθε ζημία κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων έμμεσων, άμεσων ζημιών, απώλεια δεδομένων, χρήματος ή εισοδήματος, περιουσιακών στοιχείων ή απώλειες λόγω αξιώσεων τρίτων.

    Η Ifilios.gr  διατηρεί το δικαίωμα και το προνόμιο να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους στο επιχειρηματικό της πρόγραμμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

    Η χρήση του προγράμματος της Ifilios.gr συνιστά αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Η Ifilios.gr μπορεί να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά βούληση, τοποθετώντας τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα.

     Εφαρμοστέο δίκαιο:

    Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, την σχετική νομοθεσία της ΕΕ και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες. Αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στην συντρέχουσα δωσιδικία των οποίων υπάγονται τα μέρη.

    Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει σ΄αυτούς συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, την σχετική νομοθεσία της ΕΕ και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες.

    Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

   

  * *© copyright 2005-2007 IFILIOS.   All Rights Reserved. * *

   

  Πίσω!